Odkud je džem ?

Džem, marmeláda nebo také zavařenina – odkud se názvy vzaly a kdo je

začal používat první?


Marmeláda pochází z portugalského slova marmelada, které vzniklo ze slova

marmelo (kdoule), což znamená kdoulová zavařenina. A odtud vede cesta

k našemu označení marmeláda nebo zavařenina. První zmínku o takovéto

zavařenině můžeme najít u starých Římanů. A tak tradice jak vidíme, je u

výroby džemů a marmelád hlavním poznávacím znamením.


Dnes můžeme ovocnou směs označit za marmeládu, jen pokud obsahuje

alespoň jednu pětinu citrusových plodů. Způsob přípravy tak ustupuje do

pozadí a právě složení určuje označení ovocné směsi.


Pojem zavařenina je širší a dnes lze jím prakticky označit jakoukoli ovocnou

směs bez ohledu na složení a způsob přípravy. Považujeme ho za slovo

nadřazené a používané pro všechny případy, kdy dochází ke konzervaci

ovoce.


My v ZEZEM ctíme tradici a máme rádi ovoce a právě to nám umožňuje

výroba džemů pro nás a pro Vás.

Artboard 12_4x-100.jpg
  • Facebook
  • Instagram
0